O firmě

TiskNaše firma byla založena v roce 1990, která v té době působila jako sdružení fyzických osob. V roce 1997 vzrostl nárok na naše služby tak, že jsme založili firmu Realit EM Servis, s.r.o. Jedná se stále o rodinnou firmu, kde klademe důraz na serióznost a osobní přístup ke všem našim klientům.

V začátcích jsme se specializovali na běžnou správu a základní servis týkající se správy domů. Postupem času se spektrum našich služeb rozšířilo o účetnictví, zajišťování pohotovostního servisu a veškerých oprav v domech.

V případě požadavku při velkých rekonstrukcích jsme schopni zajistit stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů a následný stavební dozor u subdodavatele. Dále zprostředkováváme prohlídky bytů i nebytových prostor ve spravovaných objektech, evidenci předpisů a plateb nájemného, včetně právní pomoci.

V dnešní době naše firma spravuje 40 soukromých domů. Máme zájem na tom, aby naši zákazníci dostávali kvalitní služby a proto dlouhodobě spolupracujeme jen s ověřenými firmami i drobnými řemeslníky ve všech oborech, kteří jsou k této naší činnosti nepostradatelní.