Nabízené služby

  • výpočty nájemného včetně cen služeb pro nájemníky při běžných změnách (změny u jednotlivých nájemníků a změny cen služeb)
  • vedení saldokonta nájemného (předpis nájemného proti platbám) a vymáhání dluhů (kromě soudních sporů)
  • vedení potřebné evidence bytových a nebytových prostor
  • zajišťování nezbytné údržby a běžných oprav
  • 24 hodinová havarijní služba
  • zajištění odstraňování závad a havárií na vodoinstalaci, elektroinstalaci a plynoinstalaci
  • zajištění dodavatelů na střední a generální opravy dle požadavků majitele a potřeb domu (střechy, fasády, ZTI atd.)
  • jednání s dodavateli služeb zúčtovatelných s nájemníky
  • kontakt s nájemníky a vyřizování jejich požadavků dle platných předpisů
  • roční vyúčtování zálohových služeb zúčtovatelných s nájemníky
  • vedení účetnictví výnosů a nákladů domu (z přístupných podkladů)
  • zpracování daňového přiznání
  • uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory
  • uzavření smluv se všemi dodavateli služeb zúčtovatelných s nájemníky (úklid, odpad, kominíci, voda, elektřina, výtah, atd.)
  • prohlídky, přeměření prostor a zpracování pasportu
  • zajištění stavebního povolení